Persoanele paranoide pot afecta grav o relaţie de cuplu. Viaţa cu aceste persoane este un lung şir de interogări, sprâncene ridicate şi priviri suspicioase. Persoanele paranoide sunt mereu în gardă, atente. Vă vor verifica telefonul mobil nu pentru a se asigura că nu le înşelaţi ci pentru că se aşteaptă să găsească acolo dovezi ale infidelităţii dumneavoastră. Vor ajunge uneori mai repede acasă pentru a verifica dacă sunteţi în apartament la timp. Vă vor urmări până la serviciu ca să se asigure că nu vă întâlniţi pe la spatele lor cu altcineva. Se vor pretinde neglijaţi, neiubiţi, vor avea pretenţia să le acordaţi întreaga dumneavoastră atenţie. Un salut distant dat unei vechi cunoştinţe se transformă într-o relaţie ascunsă. Vă vor acuza că îi priviţi neregulamentar în timp ce spală vasele şi că-i acuzaţi din priviri că o fac greşit.

Cauzele comportamentului paranoid variază de la caz la caz. Episoadele de paranoia se pot trage din tulburarea de personalitate paranoidă, din scurte accese de paranoia întâlnite în tulburarea de personalitate borderline, din episoade de depresie psihotică, din abuzul de substanţe ori din episoadele de manie întâlnite în tulburările afective bipolare. De menţionat că şi schizofrenia paranoidă vine cu propriile ei episoade de paranoia, de obicei mai intense şi verbalizate haotic şi atipic.

E necesar de înţeles că paranoidul nu doar crede ci ştie cu exactitate ce se petrece. El nu pune la îndoială faptul că-l înşelaţi ci, cunoscând deja adevărul, caută dovezi în acest sens ca să vă surprindă în act. De aceea comportamentul său poate deveni ciudat, alunecos. Diferenţa dintre paranoia în tulburările de personalitate, tulburarea alcoolică şi cea depresivă, şi paranoia indusă de schizofrenie este că ultima dă naştere la poveşti fantastice, greu de crezut. În viaţa de zi cu zi putem accepta că soţul sau soţia sunt extrem de geloşi pe faptul că un coleg de lucru ne-a invitat la o cafea în timpul weekendului. Paranoia izvorâtă dintr-un asemenea caz atinge limitele posibilului. Însă paranoia din schizofrenie tratează subiecte precum forţe oculte care vor răul paranoidului, societăţi secrete care îl urmăresc, vecini care au instalat microfoane în dormitor ori existenţa unui implant extraterestu în creier. Tocmai de aceea apariţia episoadelor de paranoia e mai greu de intuit în celelalte cazuri deoarece nu se leagă atât de bine de domeniul irealului şi improbabilului.

Paranoidul se vede pe sine ca pe o persoană extrem de perceptivă. El şi doar el şi-a dat seama de adevăr, doar el se află în centrul acelei conspiraţii care-i fusese până atunci ascunsă. Singur împotriva tuturor, decide să-şi facă singur dreptate şi de aceea ascunde detaliile până în momentul oportun. Din exterior veţi observa doar o schimbare de suprafaţă – un alt orar, priviri care parcă au devenit suspicioase, clipe de îngândurare.

A face faţă acţiunilor şi acuzelor unei persoane paranoice este dificil. Contrarea lor doar le adânceşte şi mai bine convingerile. Consolarea sau încercarea de reconciliere este privită cu neîncredere. Încercaţi să nu intraţi în conflict cu ideea paranoidă ci să înţelegeţi teama din care aceasta izvorăşte. În caz că unele convingeri paranoide încep să vă afecteze viaţa, consultaţi un psiholog; în aceste cazuri nu doar persoana paranoică va avea nevoie de ajutor ci şi dumneavoastră.

 

 

 


Răzvan T. Coloja

Psiholog în Oradea. A terminat facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (Psihologie), cea de Ştiinţe (Informatică), cea de Litere (Biblioteconomie), cea de Sociologie și masteratul de Psihologie Clinică, Consiliere și Psihoterapii. În prezent este doctorand în Sociologie. A publicat șase cărți şi câteva articole în reviste de specialitate. Cabinetul său privat din Oradea este pe str. George Enescu nr. 6.
Leave a reply